HOT

Category Archives: Bản đồ

Feed Subscription

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh đến năm 2020

binhchanh-1402681302

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của huyện Bình Chánh. Theo đó, đến năm 2020 tổng diện tích đất Bình Chánh là 25.255,29 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 8.312,7 ha, ... Read More »

Scroll To Top