HOT

Huyện Bình Chánh tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc với sự tham dự của 296 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.300 đảng viên của Đảng bộ.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thành Lập (thứ 7 hàng thứ nhất từ trái qua)

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thành Lập đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nguồn nhân lực, tiềm năng đất đai; thay đổi diện mạo từ huyện nông nghiệp chuyển sang phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp đô thị; phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 19%/năm, đạt 96,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 20,3%/năm; dịch vụ thương mại tăng bình quân 17,2%/năm; sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,7%/năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 6,95%/năm.

Công tác quản lý đô thị, nông thôn, đặc biệt trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng được tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh quyết liệt. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đẩy mạnh triển khai chương trình nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân; thực hiện nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch đô thị và nông thôn tập trung. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch đạt 46,06%. Đời sống văn hoá của người dân được nâng lên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ngày càng thực chất.

Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá hoạt động với nhiều nội dung thiết thực. Đến tháng 6/2015, huyện đã hoàn thành kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2014-2015 dưới 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,69%. Huyện cũng đã tổ chức chăm lo các đối tượng chính sách, xã hội kịp thời, đúng đối tượng.

Trong nhiệm kỳ, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn. Đến nay, huyện đã có 12/14 xã công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B hoàn thành 17/19 tiêu chí (chưa hoàn thành tiêu chí văn hoá và môi trường).

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đảng bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo nhiều chuyển biến quan trọng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chỉ đạo xuyên suốt, tạo chuyển biến sâu sắc. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký sổ tu dưỡng; đến nay, có 116 tập thể và 489 cá nhân được tuyên dương cấp huyện, 263 tập thể và 1.470 cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.365 đảng viên mới (vượt 9,2% chỉ tiêu Nghị quyết); đánh giá chất lượng đảng viên bình quân 5 năm qua, có 81,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thành Lập biểu dương thành tích của nhân dân, Đảng bộ huyện Bình Chánh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đó là, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; tập trung xây dựng danh mục công trình, dự án để giới thiệu, quảng bá và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là các ngành nghề dịch vụ đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại, gắn với thế mạnh trục giao thông chính của huyện nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng xây dựng, san lấp không phép, sai phép trên địa bàn huyện.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới, đồng chí Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Bình Chánh cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; có chương trình, giải pháp cụ thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thành Lập cũng yêu cầu huyện Bình Chánh chủ động phối hợp các sở, ngành TP đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chú trọng bảo đảm trường lớp ngành học mầm non, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em nhân dân. Tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết tốt các bức xúc xã hội.

Để xây dựng Đảng bộ huyện Bình Chánh thực sự trong sạch vững mạnh, đồng chí Huỳnh Thành Lập đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Bình Chánh phát triển nhanh, bền vững.

Scroll To Top