HOT

Tag Archives: bang gia dat binh chanh

Feed Subscription

Bảng giá đất huyện Bình Chánh

logo Binh Chanh

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố) Phạm vi áp dụng 1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để: a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền ... Read More »

Scroll To Top